Về chúng tôi

Lịch sử hình thành

1.            LCH S HÌNH THÀNH

1990: Bước đầu khi nghip vi mt ca hàng Dược phm

2000: Thành lp Công ty TNHH Hip Phong chuyên nhp khu và phân phi Dược phm

2003: Xây dng nhà máy Dược phm Kim Hoàng Ân, đặt ti Như Qunh-Văn Lâm-Hưng Yên. Nhà máy chuyên sn xut các loi Đông Dược, đóng gói, đóng v các loi thuc Tân Dược vi công sut trên 1 triu viên mi ngày.

2009: Thành lp thêm công ty thành viên ti Thành ph H Chí Minh là Công ty CP DP Năng Động (Dynamic).

Chúng tôi đã có được mt mng lưới phân phi Dược phm phân b đồng đều trên khp c nước và bt tay vào vic phát trin phân phi ti th trường nước ngoài.

Năm 2011: Thành lp Công ty TNHH DP NGÔI SAO Ý ti Đà Nng

Đến nay Hip Phong vn luôn Phát trin, kết ni bn vng h thng phân phi đồng thi nâng cao năng lc sn xut, nhp khu, xut khu và phân phi. Xây dng thương hiu vng mnh cho doanh nghip và sn phm

2.            NHNG LĨNH VC HOT ĐỘNG CHÍNH

Phân phi: Dược phm, Thc phm chc năng, Sn phm chăm sóc sc khe, Thiết b y tế…..

Sn xut: Đông Dược , Thuc tân dược

Nhp khu: Dược phm, Thc phm chc năng, Sn phm chăm sóc sc khe, Thiết b y tế t các nước như Korea; Balan..

Xut khu: Dược phm, Sn phm chăm sóc sc khe, Thiết b y tế

3.            ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIN

Tr thành tp đoàn chuyên nghip sn xut, phân phi, nhp khu, xut khu sn phm Dược phm, sn phm chăm sóc sc khe, thiết b y tế.. trên th trường trong và ngoài nước.

4.            MÔI TRƯỜNG LÀM VIC

1. Nhân viên trúng tuyn s được hưởng nhiu quyn li: BHXH, BHYT, hưởng lương, thưởng theo tháng/ Quý/ Năm,

2. Làm vic trong môi trường năng động, n định, thun li và đầy đủ trang thiết b.

3. Được hưởng các phúc li khác như: Ngh phép, Công đoàn, bo him, ngh mát hàng năm…

4. Sinh nht, sinh hot tp th, các hot động tp th gn bó, hp tác.

5. Tp hun đào to, cơ hi thăng tiến cho nhng nhân viên sáng to, cu tiến

Các bài khác
    [CMSDataProperties.LoadTransformation]: The file '/CMSTransformations/CMS/SimpleArticle/otherlist.ascx' does not exist.
Công ty liên kết