Chiến lược PT và triết lý KD

Chiến lược phát triển

  • Hệ thống phân phối là các khách hàng lẻ trên toàn quốc, luôn coi khách hàng là người thân trong gia đình và mong ước khách hàng cũng xem Hiệp Phong như người thân.
  • Tạo ra những thương hiệu sản phẩm chất lượng, hiệu quả, vì người dùng và uy tín của nhà thuốc, hướng tới sản phẩm của Hiệp Phong luôn có trong tủ thuốc của mỗi gia đình.
  • Slogan: “Duy trì với mức độ hoạt động hiện tại, đồng nghĩa với sự tụt hậu

Triết lý kinh doanh

  • Sản phẩm chất lượng và sự hài lòng của khách hàng xuất phát từ hành động của mỗi thành viên công ty.