GINS PARTY (GINS PARTY)

???? January 8, 2024 Medicine name: Vietnamese ginseng party, ginseng party room. Other names: Ngan dang, chicken drumstick tree, many cay (Tay), co nhan worm (Thai), and can ho (H'Mong). Medicine name: Vietnamese ginseng party, ginseng party room. Other names: Ngan dang, chicken drumstick tree, many cays (Tay), co nhan worm (Thai), and...

Read more...

ĐẢNG SÂM (ĐẲNG SÂM)

???? 08/01/2024 Tên vị thuốc: Đảng sâm Việt Nam, phòng đảng sâm. Tên khác: Ngân đằng, cây đùi gà, mằn rày cáy (Tày), co nhả dòi (Thái), cang hô (H’Mông). Tên vị thuốc: Đảng sâm Việt Nam, phòng đảng sâm. Tên khác: Ngân đằng, cây đùi gà, mằn rày cáy (Tày), co nhả...

Read more...

RAU ĐẮNG TRỊ NHIỀU BỆNH

???? 07/01/2024 Rau đắng giúp cải thiện khả năng nhận thức, giảm căng thẳng, ngăn ngừa ung thư, tăng khoái cảm tình dục, thanh lọc cơ thể. Rau đắng giúp cải thiện khả năng nhận thức, giảm căng thẳng, ngăn ngừa ung thư, tăng khoái cảm tình dục, thanh lọc cơ...

Read more...

DON’T BE THIRTY WHILE EXERCISES

January 7, 2024 Actively exercising is also the key to helping us love life and love ourselves more. Therefore, let the exercise process go smoothly and positively by maintaining a scientific amount of water in the body when exercising. Exercising is not only beneficial for the physical body but is also effective...

Read more...

ĐỪNG ĐỂ KHÁT NƯỚC KHI TẬP LUYỆN

Tích cực tập luyện cũng chính là chìa khóa giúp chúng ta cảm thấy yêu đời yêu bản thân mình hơn. Chính vì vậy, hãy để quá trình tập luyện diễn ra một cách trôi chảy và tích cực bằng việc duy trì lượng nước trong cơ thể khoa học...

Read more...