Giá trị cốt lõi

 Nhân viên là tài sản lớn của công ty: Với quan điểm nhân viên là người cùng Ban lãnh đạo tạo ra sự phát triển và cũng là người cùng chia sẻ thành công, thụ hưởng thành quả, công ty luôn dành sự đãi ngộ tốt nhất có thể cho CBNV. Ban lãnh đạo HYPO quan niệm “không có người xấu mà chỉ có người có hành vi chưa tốt, hãy thay đổi để hoàn thiện bản thân”. Luôn tôn trọng và đề cao nhân phẩm con người”.   

▶ Công bằng: Xây dựng môi trường làm việc công bằng, ứng xử công bằng giữa các nhân viên không phân biệt vùng miền, xuất thân, trình độ, mọi nhân viên đều được hưởng những đãi ngộ chung của công ty như nhau. 

▶ Chuyên nghiệp và sáng tạo: Mỗi cá nhân trong công ty đều có mô tả công việc riêng và hiểu được cách triển khai công việc của mình. Thực hiện theo đúng nhiệm vụ công việc được giao trên tinh thần tự giác, tự nguyện, thực hiện tốt nội quy, quy định của công ty. Cấp quản lý được phân quyền rõ ràng, không có sự chồng chéo về công việc và quyền hạn. Không ngừng nâng cao sáng tạo, cải tiến để mang lại hiệu quả cao trong công việc.

 Dân chủ, chia sẻ, hợp tác cùng có lợi: Giữa nhân viên với công ty, giữa nhân viên với nhau và giữa công ty với đối tác luôn có sự trao đổi, phối hợp giải quyết công việc đến cùng với tinh thần hợp tác cùng có lợi. Công ty sẵn sàng tạo điều kiện để cá nhân tham gia góp ý, nói lên quan điểm của mình về mọi vấn đề: chính sách, nhân sự, môi trường làm việc… nhưng các ý kiến đóng góp phải trên tinh thần xây dựng, thiện chí, đoàn kết và phù hợp văn hóa công ty.