Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty Hiệp Phong

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty Hiệp Phong

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế, việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, thương hiệu và sự thành công của các doanh nghiệp nói chung.

Tại Hiệp Phong, bên cạnh phân phối, kinh doanh Dược phẩm phục vụ cho việc chữa bệnh, tạo động lực chăm sóc đời sức khỏe cho người dân thì văn hóa doanh nghiệp cũng rất được chú trọng. Công ty đã và đang áp dụng các cơ chế xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp bền vững trong xu thế hội nhập phát triển hiện nay.
Song song với việc phấn đấu đạt các mức các chỉ tiêu đề ra và thực hiện tốt quy định của pháp luật, công ty TNHH Hiệp Phong không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân viên. Đồng thời, thực hiện tốt nếp sống văn minh, môi trường làm việc năng động; trong đó, có sự quan hệ hài hòa, chia sẻ giữa quản lý và nhân viên; xây dựng và thực hiện tốt nội quy đề ra… Làm tốt các quy định về giờ làm việc, thu gom rác thải và giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng áp dụng với nhân viên trong Công ty, nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp với khẩu hiệu “Vì sức khỏe cộng đồng” và sứ mệnh “Mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao, hiệu quả, cách sử dụng ưu việt phục vụ tốt nhất”. Hệ thống giá trị cốt lõi với mục tiêu xây dựng niềm tin, sự tín nhiệm bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, bằng tinh thần trách nhiệm ngày càng cao, luôn cống hiến nhiệt huyết để giải quyết công việc hiệu quả. Tạo môi trường thuận lợi để nhân viên phát huy tinh thần sáng tạo trong công việc.

Việc thực hiện “Văn hóa doanh nghiệp” trong Công ty luôn được Ban Giám đốc cùng tập thể nhân viên trong công ty chú trọng và thực hiện hiệu quả. Văn hóa ứng xử của mỗi CBCNV đã được định hướng và tạo dựng hình ảnh riêng không trộn lẫn, góp phần quan trọng để Công ty không ngừng lớn mạnh. Để phát huy hơn nữa những mặt tích cực và hạn chế, mỗi nhân viên đã tự ý thức của bản thân mình để nét văn hóa ứng xử của Công ty ngày càng phát huy hiệu quả. Có trách nhiệm giữ gìn tài sản chung, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm tránh lãng phí, khi hết giờ làm việc thì tắt các thiết bị sử dụng điện trước khi ra về, thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định.
Các hoạt động xây dựng và phát triển văn hoá góp phần đưa các thành viên của Hiệp Phong xích lại gần nhau, có ý thức cam kết và gắn bó hơn với công ty. Chất keo gắn kết này giúp cho Hiệp Phong trở thành một khối thống nhất, vững bước tương lai với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.